Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez NIEPOŁOMICE

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zarejestrowany w systemie teleinformatycznym Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach w dniu 14 lutego 2020r. uprzejmie informuję:

  Ad.1

  Rada Miejska w Niepołomicach nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  Ad2.

  Za przygotowanie raportu odpowiadał Referat Promocji i Kultury UMiG. Jego pracownikom przydzielono określoną tematykę raportu. To do nich pracownicy poszczególnych referatów składali informacje. Ostateczny skład raportu i jego redakcja spoczywała na Referacie Promocji i Kultury UMiG.

  Ad.3

  Nie informowano o tym mieszkańców

  Ad.4

  Radni dyskutowali na temat raportu na sesji, która odbyła się 27 czerwca 2019 r. Głos zabrało 7 radnych. Dodatkowo jedna radna przekazała swoje uwagi po sesji na piśmie do Referatu Promocji i Kultury UMiG (odpowiedzialny za przygotowanie raportu).

  Ad.5

  Nie było żadnych zgłoszeń

  Ad.6

  Raport jest udostępniony na stronie internetowej gminy – na stronie głównej. Żaden nie wypowiedział się na jego temat.

  Z poważaniem

  Teresa Kuźma
  Sekretarz Gminy

  cid:image001.gif@01D1B4DA.80306320

  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
  Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
  T: +48 12 250 94 31
  M: +48 660 539 415
  W: <http://www.niepolomice.eu/> www.niepolomice.eu

  P Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

  .

  Załączniki

  • image001_6uAQtnH.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • image003_cG2c0A4.jpg (nieskanowany) Skanuj