Instytucja: 

RABA WYŻNA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RABA WYŻNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • [E-mail] Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy [Sprawa#SG.1431.5.2020] przez RABA WYŻNA

  Dokumenty: SG.KW-00010/20
  Znak sprawy: SG.1431.5.2020
  Rej. koresp. wych.: RKW-043/18-02-2020
  Wysłane przez: Robert Migiel

  Szanowni Państwo
  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  e-mail: {{ email }}

  Raba Wyżna, 18.02.2020 r.
  Znak: SG.1431.5.2020

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie w dniu 10.02.2020 r. Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:
  - Rada Gminy Raba Wyżna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.
  - Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy jednostek gminy i składali informacje do koordynatora.
  - O tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu poinformowano w Biuletynie Informacji Publicznej.
  - Ośmiu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.
  - Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.
  - W debacie na temat raportu o stanie gminy żaden z mieszkańców się nie wypowiadał.

  Z poważaniem

  Podmiot udostępniający informację publiczną: Wójt Gminy Raba Wyżna.
  Osoba, która wytworzyła i udostępniła informację publiczną: z up. Wójta, Robert Migiel - Sekretarz Gminy.
  --
  Uprzejmie informuję, że administratorem danych osobowych przekazanych w korespondencji mailowej jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej 41. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy znajduje się na stronie: bip.rabawyzna.pl -> Ochrona danych osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod.ug[at]rabawyzna.pl.

  Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie. Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez rozpowszechnianie, dystrybucję, powielanie, publikację wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.
  This email and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system.
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL