Instytucja: 

RYGLICE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RYGLICE

  Potwierdzam otrzymanie wniosku.
  --
  ANNA ZIELIŃSKA
  sekretariat
  Urząd Miejski w Ryglicach
  tel.14 6443635, 14 6443611
  e-mail: {{ email }}

  W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. przepisów RODO na
  stronie urzędu
  https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,305733,ochrona-danych-osobowych.html
  znajduje się informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
  Urząd Miejski w Ryglicach. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

 • Odpowiedz na zapytanie o informację publiczną - gmina Ryglice przez RYGLICE

  Witam
  W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną dot. Raportu o Stanie Gminy Ryglice Biuro Rady Miejskiej w Ryglicach przesyła odpowiedzi na zadane pytania.
   
   
  pozdrawiam
  Elżbieta Witek
  Biuro Rady Miejskiej w Ryglicach
  ul. Rynek 9
  33-160 Ryglice
  tel. 14 64-43-634, fax 14 54-41-054
  email: {{ email }}
  SZANOWNI PAŃSTWO
  W związku z wejściem w życie przepisów RODO na stronie urzędu
  www.ryglice.pl w zakładce BIP znajduje się informacja dotycząca
  przetwarzania danych osobowych przez tutejszy urząd. Prosimy o
  zapoznanie się z jej treścią:
  https://bip.malopolska.pl/umryglice,m,305733,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki

  • SKM_C36820021809430.pdf (nieskanowany) Skanuj