Instytucja: 

RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-09 22:10

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI

  Rzepiennik Strzyżewski, dnia 17 lutego 2020 r.

  RG.1431.2.2020

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, w odpowiedzi na złożony wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
  Watchdog Polska w dniu 9.02.2020 r. dot. raportu o stanie gminy - udzielając
  odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące
  informacje:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?

  Tak, Radni Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski podjęli uchwałę w sprawie
  określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

  2) Jak przygotowywano ww. raport

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu:

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
  7 radnych

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy? 0

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? 0

  Barbara Wołkowicz

  Inspektor Urzędu Gminy

  Rzepiennik Strzyżewski