Instytucja: 

SKRZYSZÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SKRZYSZÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłane: 2020-02-09 22:11

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SKRZYSZÓW

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  --
  Małgorzata Urban
  inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

  Urząd Gminy Skrzyszów
  33 -156 Skrzyszów 642
  tel. 146887024

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
  reprezentowany przez Wójta Gminy Skrzyszów.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki

  • Urząd_Gminy_Skrzyszów_-_odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji__Jv8HDox.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SKRZYSZÓW

  Dzień dobry

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  --
  Małgorzata Urban
  inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jej organów

  Urząd Gminy Skrzyszów
  33 -156 Skrzyszów 642
  tel. 146887024

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
  reprezentowany przez Wójta Gminy Skrzyszów.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki

  • Urząd_Gminy_Skrzyszów_-_odpowiedź_na_wniosek_o_udzielenie_informacji__FRRJZ3C.pdf (nieskanowany) Skanuj