'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Informacja publiczna SG.1431.5.2020 przez SŁOMNIKI

  SG.1431.5.2020Słomniki, 20 luty 2020 roku

  **

  **

  **

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

  *ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa*

  **

  **

  **

  **

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
  e-mailem w dniu 9 lutego 2020 roku Burmistrz Gminy Słomniki informuje:

  Ad 1. Nie, radni nie przyjmowali uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dot. raportu o stanie gminy;

  Ad 2. Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy w referatach i
  składali informację do sekretarza gminy;

  Ad 3. Informacje dla społeczności lokalnej zamieszczono na stronie
  internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej;

  Ad 4. W trakcie debaty na temat raportu zabrało głos 3 radnych;

  Ad 5. Nie zgłosił się żaden mieszkaniec do zabrania głosu w debacie na
  temat raportu;

  Ad 6. Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec w debacie na temat raportu.

  Z up. Burmistrza

  --
  /Z poważaniem/
  */Tomasz Ciałowicz/*
  sekretarz gminy
  <http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
  ul. Kościuszki 64
  32-090 Słomniki
  tel. (12) 388-11-02
  fax. (12) 388-21-02

  Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
  https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
  ------------------------------------------------------------------------
  Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
  ------------------------------------------------------------------------
  Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
  objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
  adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
  rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
  wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
  otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
  skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
  you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
  mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
  Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
  this e-mail is strictly forbidden.

  Załączniki