Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRYSZÓW

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wiadomość mailową przesłaną do tut. urzędu dnia 9 lutego 2020 roku, dotyczącą udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy w Stryszowie przesyła poniżej odpowiedzi na zadane pytania:

  1. Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

  2. Pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza).

  3. Informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

  4. Żaden z radnych nie zabrał głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  5. Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat raportu o stanie gminy.

  6. Żaden z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem,

  Mateusz Przejczowski

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STRYSZÓW

  Witam!

  List na adres "gmina@stryszow.pl" datowany 9 lutego 2020 (22:11:26),
  został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
  gmina@stryszow.pl odpowie w najbliższym czasie.

  The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeńReturn-Path: <el.497535acacc7c3c0bf6795b1d56bd168.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Delivered-To: gmina@stryszow.pl
  Received: from s71.hekko.net.pl
  by s71.hekko.net.pl with LMTP id QLh2MRdoQV5SCTcAZrwMMA
  for <gmina@stryszow.pl>; Mon, 10 Feb 2020 15:26:31 +0100
  Return-path: <el.497535acacc7c3c0bf6795b1d56bd168.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>
  Envelope-to: gmina@stryszow.pl
  Delivery-date: Mon, 10 Feb 2020 15:26:31 +0100
  Received: from smtp2-87.emaillabs.net.pl ([185.70.38.12])
  by s71.hekko.net.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:128)
  (Exim 4.92.3)
  (envelope-from <el.497535acacc7c3c0bf6795b1d56bd168.1.siecobywatelska.smtp@marketing.emaillabs.net.pl>)
  id 1j1A18-00F8oL-IJ
  for gmina@stryszow.pl; Mon, 10 Feb 2020 15:26:31 +0100
  Received: from smtp2-87 (smtp2-87.emaillabs.net.pl [185.70.38.12])
  by smtp2-87.emaillabs.net.pl (SMTP) with ESMTP id 48GSrk2J4gzF9wDM
  for <gmina@stryszow.pl>; Mon, 10 Feb 2020 14:26:30 +0000 (UTC)
  DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; d=emaillabs.net.pl;
  s=emaillabs; t=1581344790; bh=QRZCmb8Phh33BYtIBrjdWsXfFgE=;
  h=Subject:From:To:Reply-To:Date;
  b=sIpWAvp4hXdQ1I2OQ3oxdPoL8dA8q/Tj2fwMGFVYuoFnFpNxRSpf4c8zxijOTXjql
  gGxO9GgloAJ3tgvdy1amLH3JiPLiRSzUU45rqT6Mb+5iOn1t0sIgz6/5Uch8Qx7BZQ
  r5Z0E2cLl/w68XPlugv7xUDEoDGBQIXsF6uIK7GA=
  Received: from app-prod.watchdog.internal (localhost [127.0.0.1])
  by app-prod.watchdog.internal (SMTP) with ESMTP id 793251FC5E
  for <gmina@stryszow.pl>; Sun, 9 Feb 2020 22:11:26 +0100 (CET)
  Content-Type: multipart/alternative;
  boundary="===============6443510374728806319=="
  MIME-Version: 1.0
  Subject: =?utf-8?q?Mieszka=C5=84cy_i_radni_wobec_raportu_o_stanie_gminy?=