Instytucja: 

ZAKLICZYN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ZAKLICZYN

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej Urząd
  Miejski w Zakliczynie informuje:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegołowych wymogow dotyczących
  raportu o stanie gminy, o ktorym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym? Nie przyjęli odrębnej uchwały

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  _a) pracowali nad nim poszczeg olni pracownicy wydziałow i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)_
  b) powstał specjalny zespoł, ktory dyskutował o zawartości raportu przed jego
  przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we wspołpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposob. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposob będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe
  odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańcow
  _b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej_
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorz
  ąd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wojta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wojt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas
  spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposob. Prosimy
  o opisanie w jaki.

  4\. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?
  Jeden radny - Przewodnicząca Rady Miejskiej

  5\. Ilu mieszkańcow zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy? Nie zgłosił się żaden mieszkaniec

  6\. Ilu mieszkańcow wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy? Nie wypowiedział się żaden mieszkaniec

  Z poważaniem,
  Janusz Krzyżak
  \--

  Urząd Miejski w Zakliczynie - Janusz Krzyżak - Sekretarz Gminy
  tel. 14 632 64 70
  fax. 14 632 64 55
  e-mail: [ {{ email }}](mailto:{{ email }})
  [ www.zakliczyn.pl](http://www.zakliczyn.pl)

  ************************************************ *** Drukuj z głową.
  Oszczędzaj papier i chroń środowisko! ***
  ************************************************