Instytucja: 

ZATOR

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez None

  W dniu 13.02.2020 o 11:21, {{ email }} pisze:

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej  poniżej 
  przedstawiam  odpowiedzi na pytania  dotyczące raportu o stanie  gminy 
  w Gminie Zator:

  > 1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  > dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy
  > o samorządzie gminnym?
  >
  *     Odpowiedź : NIE *
  >
  > 2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  > *a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  > informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) **
  > **b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  > przed jego przygotowaniem*
  >
  > 3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  > będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  > wszystkie możliwe odpowiedzi):
  > *b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  > Informacji Publicznej**
  > **h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny
  > sposób. Prosimy o opisanie w jaki.*
  >
  *    Informacje na tablicach ogłoszeń. *

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  *Odpowiedź:  7 radnych*

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?

  *Odpowiedź:  0 mieszkańców
  *

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  *Odpowiedź:  0 mieszkańców*

  --
  Pozdrawiam

  Marta Fabin
  Inspektor

  URZĄD MIEJSKI
  Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
  32-640 ZATOR
  tel. 033-8412-215 wew.29
  fax. 033-8410-206
  {{ email }}
  NIP: 549-12-43-618