'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GOSZCZYN

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@goszczyn.com.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 22:27

  odczytano w dniu 11.02.2020 07:56.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GOSZCZYN

  Witam!

  W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej poniżej zamieszczam
  informacje odnośnie raportu o stanie gminy Goszczyn w roku 2019:

  1.Rada nie podejmowała uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy.

  2.Nad raportem pracowali merytoryczni pracownicy Urzędu, a następnie
  przekazali informację do Sekretarz Gminy jako osoby odpowiedzialnej za jego
  sporządzenie.

  3.Społeczność lokalna została poinformowana o treści raportu, o tym jak i
  w jaki sposób można zabrać głos w Biuletynie Informacji Publicznej.

  4.Radni nie zabierali głosu na temat raportu.

  5. Mieszkańcy nie zgłaszali się do zabrania głosu w sprawie raportu.

  6. Mieszkańcy nie wypowiadali się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Pozdrawiam!

  J. Strączewska- Sekretarz Gminy

 • odpowiedź informacja publiczna - gmina Goszczyn przez GOSZCZYN

  Witam!

  Urząd Gminy Goszczyn informuje, że nie przekazał spisów wyborców Poczcie
  Polskiej

  i nie zamierza tego robić przed wejściem w życie przepisów o wyborach
  korespondencyjnych.

  Pozdrawiam!

  Jadwiga Strączewska

  tel. 48 663 22 75