Instytucja: 

MAŁA WIEŚ

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na inf. publiczną (OR.1431.31.2020) przez MAŁA WIEŚ

  Mała Wieś, dnia 24.02.2020 r.

  OR.1431.31.2020

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  {{ email }}

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  09.02.2020 r., doręczony drogą poczty elektronicznej w dniu 10.02.2020 r.,
  zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do
  informacji publicznej (t.j. Dz.U.2018. poz. 1330 z późn. zm.), udzielamy
  informacji zgodnie z treścią wniosku: proszę o udostępnienie informacji
  publicznej w następującym zakresie:

  1) "Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?"

  Odpowiedź: Dnia 24 czerwca 2019 r. Rada Gminy Mała Wieś przyjęła uchwałę
  nr 48/VII/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mała Wieś wotum zaufania.

  2) "Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)"
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) "Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi)":
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4.) "Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?"

  Odpowiedź: Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy nikt z radnych
  nie poprosił o głos.

  5.) "Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?"

  Odpowiedź: Nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił Przewodniczącemu Rady Gminy
  Mała Wieś chęci zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  6.) "Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?"

  Odpowiedź: Nie zgłoszono wcześniej chęci zabrania głosu w debacie, nikt z
  mieszkańców nie wypowiadał się na temat raportu o stanie gminy.

  Wójt Gminy Mała Wieś

  /-/Zygmunt Wojnarowski

  Sekretariat

  Urząd Gminy Mała Wieś
  ul.. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
  tel. 24 269 79 60
  fax 24 269 79 61
  <http://www.malawies.pl/> www.malawies.pl

  Załączniki

  • KLAUZULA_IFORMACYJNA_informacja_publiczna.docx
  • OR.1431.31.2020.pdf