'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez MŁAWA

  Twoja wiadomość

  Do: info@mlawa.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 22:48

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:47.

 • odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez MŁAWA

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania przesłane w dniu 9 lutego 2020
  r. dotyczące mieszkańców i radnych wobec raportu o stanie gminy.

  1. Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym.
  2. d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  3. b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej
  4. Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy 5 Radnych zabrało
  głos.
  5. 0
  6. 0

  Pozdrawiam.

  Klaudia Sieradzka

  Inspektor ds. Rady Miasta

  Biuro Rady Miasta Mława

  tel. 23 654 32 51 wew. 107

  Urząd Miasta Mława

  ul. Stary Rynek 19

  06-500 Mława

  tel. 23 654 33 82 wew. 100 - sekretariat

  fax. 23 654 36 52

  W trosce o środowisko, nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz.

  Załączniki