Instytucja: 

NASIELSK

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez NASIELSK

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-09 22:49

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NASIELSK

  Witam.
  W załączeniu przesyłam skan pisma stanowiącego odpowiedź na państwa
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 lutego br.
  Zgodnie z państwa dyspozycją zawartą w przedmiotowym wniosku, odpowiedź
  jest przesyłana wyłącznie w formie elektronicznej.

  --
  Pozdrawiam
  Marek Maluchnik
  Sekretarz Nasielska
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę
  Nasielsk (adres: ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk) jako Administratora
  danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy. Jeżeli chcesz skontaktować
  się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych napisz pod adres e-mail:
  {{ email }}. Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania
  sprawy, w której się z nami kontaktujesz, wygaśnięcia ewentualnych
  roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków
  przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Przysługuje Ci
  prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu
  nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
  każdym czasie – po spełnieniu określonych w RODO przesłanek. Podanie
  danych jest dobrowolne, jednak jeżeli tego nie zrobisz nie będziemy
  mogli się z Tobą skontaktować, a tym samym załatwić Twojej sprawy.

  Załączniki

  • Sieć_Obywatelska_Watchdog_Polska-odpowiedź_na_wniosek_o_uip_z_dnia_9__KhJsO8b.pdf