Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PAPROTNIA

  Załączniki

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PAPROTNIA

  Szanowni Państwo Sieć Obywatelska Watchdog Polska,

  w załączeniu przesyłam skan pisma ORG.1431.2.2020 jako odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 lutego 2020 r., którą otrzymaliśmy drogą elektroniczną dnia 10 lutego 2020 r.

  Odpowiedź przesyłamy drogą elektroniczną na adres sprawa-18667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania proszę o kontakt.

  Z poważaniem

  Marek Kordecki

  Zastępca Wójta Gminy Paprotnia

  ----------------------------------------

  ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia

  tel. (+48) 25 63 121 10

  kom. (+48) 504 002 663

  e-mail: zastepcawojta@paprotnia.pl

  Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7:30 – 15:30

  Załączniki

  • image001_GR1vwpd.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • KLAUZULA_INFORMACYJNA.docx (nieskanowany) Skanuj
  • 20200224111145.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • FW: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez PAPROTNIA

  Załączniki

  • image001_Zc6l3Ws.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • KLAUZULA_INFORMACYJNA_47XPqDw.docx (nieskanowany) Skanuj
  • 20200224111145_tVsXvAz.pdf (nieskanowany) Skanuj