Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez SOCHACZEW

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@sochaczew.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-09 22:59

  odczytano w dniu 2020-02-10 15:48.

 • odpowiedź na pismo z dn.09.02.2020 przez SOCHACZEW

  Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa pismo z dnia 9 lutego br.

  Poważaniem,

  Magdalena Jamka

  Kierownik Biura Rady

  URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE

  ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

  e-mail: <mailto:biurorady@sochaczew.pl> biurorady@sochaczew.pl tel: 46
  862-28-34

  Treść tej wiadomości zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko do
  adresata. Udostepnianie, ujawnianie, powielanie, rozpowszechnianie bądź
  powoływanie się na jakiekolwiek jej format przez inne ososby jest
  zabronione.
  W razie przypadkowego otrzymania tej wiadomości, prosimy o powiadomienie o
  tym nadawcy oraz trwałe jej usuniącie.

  This is a confidential e-mail intended solely for the use of the
  addressee(s). Unauthorized publication, use, dissemination or disclosure of
  this message, either in whole or in part is strictly prohibited. If you have
  received this message in error please send it back to the sender and delete
  it.

  Załączniki