Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez GÓRZNO

  Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczna
  pozdrawiam Jaroszewska

  W dniu 20.01.2020 o 09:48, sprawa-17536@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Urząd Miasta i Gminy Górzno
  ul. Rynek 1 | 87-320 Górzno
  tel. 56-644-83-51 | e-mail: urzad@gorzno.pl

  ------------------------------------------------------------------------
  Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy
  Górzno znajdują się m.in. na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Górzno w
  zakładce /Ochrona Danych Osobowych [LINK]
  <https://mst-gorzno.rbip.mojregion.info/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-w-urzedzie-miasta-i-gminy-gorzno/>/
  ------------------------------------------------------------------------
  ////
  //

  Załączniki

 • krótkie pytanie przez GÓRZNO

  Dzień dobry,

  pozwoliłem sobie napisać do Państwa z pytaniem o możliwość przedstawienia propozycji dotyczącej zdobycia nowych klientów, która według mnie jak najbardziej sprawdzi się u Państwa.

  Bardzo proszę o krótką informację czy wyrażają Państwo zgodę na przesłanie mojej propozycji. Jest ona jak najbardziej niezobowiązująca.

  Z wyrazami szacunku
  Piotr Fijał

  --
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus