Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Monitoring dostępu do informacji publicznej przez Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

  Szanowni Państwo,

  w załączeniu przesyłam skan pisma SI-I.1431.34.2016 z dnia 26.09.2016 r.
  wraz z załącznikami, jako odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 13.09.2016 r.

  z poważaniem

  Marcin Grzegorczyk

  Główny specjalista

  Departament Społeczeństwa Informacyjnego

  URZĄD MARSZAŁKOWSKI

  WOJEWÓDZTWA

  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

  10-562 Olsztyn

  ul. Emilii Plater 1

  NIP: 739-29-65-551

  REGON: 510 75 03 09

  T: +48 89 521 94 24

  F: +48 89 521 94 09

  E: m.grzegorczyk@warmia.mazury.pl

  W: wrota.warmia.mazury.pl <http://wrota.warmia.mazury.pl/>

  Załączniki