'

Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Część I przez Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

  Dzień dobry,

  w związku z wnioskiem, z dnia 13 września 2016 r., przekazanym do Urzędu
  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego drogą elektroniczną,
  uprzejmie informuję, co następuje.

  Ad. 1)

  Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną, skierowanych do Urzędu
  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. - 195;

  Ad. 2)

  Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną, skierowanych do Urzędu
  Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. - 181;

  Ad. 3)

  Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną przetworzoną, skierowanych
  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. -
  0;

  Ad. 4)

  Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną przetworzoną, skierowanych
  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. -
  1; (poz. 118);

  Ad. 5) -8)

  W załączeniu do niniejszego e-maila przekazuję Rejestr wniosków o informację
  publiczną za 2014 r. w formie skanu.

  Rejestr wniosków o informację publiczną za 2015 r. w formie skanu, zostanie
  przekazany odrębnym e-mailem z powodu ograniczonej możliwości przesyłania
  plików.

  Jednocześnie informuję, że w Urzędzie w 2015 nie prowadzono odrębnego
  Rejestru dotyczącego informacji przetworzonej.

  Wyżej wymienione Rejestry, zostały zanonimizowane, zgodnie z przepisami
  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016
  r., poz. 922 ze zm.) - w zakresie imion i nazwisk oraz adresów osób
  fizycznych zwracających się o udostępnienie informacji, przez pracowników
  Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich - Barbarę Bas - Głównego
  specjalistę oraz Dorotę Brzezińską - Kierownika Biura ds. organizacyjno
  -prawnych.

  Z poważaniem,

  Dorota Brzezińska

  Kierownik Biura ds. organizacyjno -prawnych

  Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

  Tel. 91-48-07-224

  ------------------------------------------------------------------

  Załączniki

 • II część przez Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

  ------------------------------------------------------------------

  Załączniki