Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <pok@bydgoszcz.uw.gov.pl> o 2016-09-13 04:29

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2016-09-13 07:30

 • Przeczytane: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <pok@bydgoszcz.uw.gov.pl> o 2016-09-13 04:29

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2016-09-13 08:12

 • Re: Monitoring dostępu do informacji publicznej przez Wojewoda Kujawsko-Pomorski

  Bydgoszcz, dnia 27 września 2016 r.

  BKO.III.1331.15.2016

  Szanowni Państwo,

  odpowiadając na wniosek, który wpłynął do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dnia 13 września 2016 r., w załączeniu przekazuję pliki zawierające rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły do tutejszego Urzędu w latach 2014 i 2015. Nadmieniam, że ww. pliki zostały zanonimizowane ze względu na ochronę prywatności wnioskodawców.
  Ponadto informuję, że we wnioskowanym okresie do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej, zaś wniosków o informację publiczną wpłynęło odpowiednio w 2014 r. – 82, a w 2015 r. – 77.

  z poważaniem
  Justyna Tucholska

  _____________________________
  Justyna Tucholska
  Dyrektor
  Biura Kadrowo-Organizacyjnego
  bko_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl

  Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz
  tel. 52 349 73 20

  Załączniki