'

Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Lubelski

  Szanowni Państwo,

  przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej wraz z załącznikami. Proszę o potwierdzenie odbioru informacji.

  Z poważaniem

  Małgorzata Tatara

  Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej

  Biuro Wojewody LUW w Lublinie

  (81) 74-24-447

  Załączniki

 • Zmiana terminu przez Wojewoda Lubelski

  Z poważaniem

  Małgorzata Tatara

  Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej

  Biuro Wojewody LUW w Lublinie

  (81) 74-24-447

  Załączniki

 • Uzupełnienie odpowiedzi przez Wojewoda Lubelski

  Witam,

  przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej. Proszę o potwierdzenie odbioru informacji.

  Z poważaniem

  Małgorzata Tatara

  Oddział ds. mediów i komunikacji społecznej

  Biuro Wojewody LUW w Lublinie

  (81) 74-24-447

  Załączniki