Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Łódzki

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat@lodz.uw.gov.pl> o 2016-09-13 04:29

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2016-09-13 07:33

 • odpowiedź na wniosek przez Wojewoda Łódzki

  Witam Państwa
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 13.09.2016 – rejestry wniosków z lat 2014/2015

  ROBERT BARABASZ
  koordynator Biuletynu Informacji Publicznej
  oddział komunikacji społecznej
  Biuro Wojewody
  90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
  tel.: +48 42 6641333
  fax: +48 42 6641333
  e-mail: robert.barabasz@lodz.uw.gov.pl
  www.lodzkie.eu

  Wiadomość została zedytowana przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska w związku z zgłoszeniem naruszenia prywatności. Zostały podmienione załączniki z których usunięto dane identyfikacje osób prywatnych (osób nie reprezentujących żadnych instytucji). W związku z tym został usunięta publikacja kopii oryginalnej wiadomości e-mail.

  Załączniki