'

Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Monitoring dostępu do informacji publ przez Wojewoda Podlaski

  Twoja wiadomość

  Do: Karpiuk Agnieszka
  Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
  Wysłano: 13 września 2016 04:29:19 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 13 września 2016 09:52:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Wojewoda Podlaski

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 13 września 2016 r.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

  Anna Łapińska
  główny specjalista
  Oddział Organizacyjny
  Biuro Organizacji i Kadr
  Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
  tel. /85/74 39 388
  alapinska@bialystok.uw.gov.pl<mailto:alapinska@bialystok.uw.gov.pl>
  [Opis: cid:image001.jpg@01D0DA83.3A52CBE0]

  Załączniki