Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Monitoring dostępu do informacji publ przez Marszałek Województwa Lubelskiego

  Twoja wiadomość

  Do: Magdalena Szymczyk
  Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
  Wysłano: 13 września 2016 04:28:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 13 września 2016 07:32:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Odpowiedź na wniosek z dn. 13.09.2016 r. przez Marszałek Województwa Lubelskiego

  Katarzyna Czyran
  główny specjalista ds. informacji publicznej

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  Departament Organizacyjno-Prawny
  ul. Artura Grottgera 4,
  20-029 Lublin
  Tel. 81 44 16 646
  Fax 81 44 16 649

  Załączniki

 • Odpowiedź na wniosek z dnia 13.09.2016 r. przez Marszałek Województwa Lubelskiego

  Katarzyna Czyran
  główny specjalista ds. informacji publicznej

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
  Departament Organizacyjno-Prawny
  ul. Artura Grottgera 4,
  20-029 Lublin
  Tel. 81 44 16 646
  Fax 81 44 16 649

  Załączniki