'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Monitoring dostępu do informacji pub przez Wojewoda Wielkopolski

  The message sent on September 13, 2016 2:29:20 AM GMT-00:00 to wojewoda@poznan.uw.gov.pl with subject "Monitoring dostępu do informacji publicznej" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

 • Dostęp do informacji publicznej przez Wojewoda Wielkopolski

  Odpowiadając na wniosek z 13 września 2016r. dotyczący monitoringu dostępu do informacji publicznej informuję:

  1) w 2014 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło 98 wniosków o dostęp do informacji publicznej,
  2) w 2015 roku wpłynęło do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 140 wniosków o dostęp do informacji publicznej,
  3) w 2014 roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej,
  4) w 2015roku do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie wpłynął żaden wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
  W załączniku do informacji znajduje się wyciąg z elektronicznego systemu obiegu dokumentów WUWeu umożliwiający ewidencjonowanie wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz wniosków o ponowne wykorzystywanie tej informacji. Sprawy dotyczące dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji publicznej prowadzone są w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu tylko w formie elektronicznej – EZD.

  Z poważaniem

  Małgorzata Drygas
  Dyrektor
  Biura Organizacyjno-Administracyjnego

  Roman Jurkiewicz
  starszy inspektor wojewódzki
  Biuro Organizacyjno-Administracyjne
  tel. 618 541 917
  wuw@poznan.uw.gov.pl
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  www.poznan.uw.gov.pl

  Załączniki