Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji pu przez Marszałek Województwa Małopolskiego

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który w dniu 13 września 2016 roku wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

  Z poważaniem,
  Anna Mazoń

  Anna Mazoń

  Inspektor

  Zespół Skarg i Wewnętrznych Aktów Normatywnych

  tel.: +48 12 63 03 249

  [cid:logo-new-stopa1_3e6e3857-60ef-4411-aab2-a13595e7262b.png]

  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Organizacji

  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, tel.: +48 12 63 03 520 fax: +48 12 63 03 560

  Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56 , 30-017 Kraków

  www.malopolska.pl<http://www.malopolska.pl/> fb.com/lubiemalopolske<http://fb.com/lubiemalopolske>

  [cid:ERP_znapisemMaopolska(2)_b869ea28-8716-4f1d-93c4-37a00fc5872e.png]

  P Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

  <http://www.malopolskie.pl/Urzad/Organizacja/?id=2313Wypełnij%20ankietę%20-%20oceń%20Urząd%20i%20pomóż%20nam%20się%20doskonalić%20!>Wypełnij ankietę - oceń Urząd i pomóż nam się doskonalić !<http://www.malopolskie.pl/Urzad/Organizacja/?id=2313>

  Załączniki