Treść

 • Monitoring dostępu do informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2014 roku
  4. Jaką liczbę wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej otrzymał urząd w 2015 roku
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  7. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2014 rok.
  8. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej za 2015 rok.
  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu, z dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Monitoring dostępu do informacji publ przez Marszałek Województwa Opolskiego

  Twoja wiadomość

  Do: Jerzy Krasnodębski
  Temat: Monitoring dostępu do informacji publicznej
  Wysłano: 13 września 2016 04:28:37 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 13 września 2016 07:34:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • odpowiedź na wniosek w sprawie wniosków UDIP przez Marszałek Województwa Opolskiego

  Pani Katarzyna Batko- Tołuć
  Pan Szymon Osowski

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam skan pisma - odpowiedź na przesłany w dniu 13 .09.2016 r. wniosek w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych w latach 2014-2-2015, wraz z rejestrami.
  Uprzejmie proszę o zwrotne mailowe potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

  Z poważaniem,
  w imieniu Z- cy Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Pani Anny Kurdej - Michniewicz
  Aleksandra Andruszkiewicz
  Inspektor
  Referat Organizacyjny
  Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego
  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  Tel. 77 5416389; a.andruszkiewicz@opolskie.pl

  Załączniki