Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZDUNY (woj. łódzkie)

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@gminazduny.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:38

  odczytano w dniu 2018-07-17 14:51.

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZDUNY (woj. łódzkie)

  Odpowiadając na wniosek o informację publiczną informuję, że ani w urzędzie gminy ani w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media.

  Wydatki na ogłoszenia wynosiły:

  2015 r. - 1485,60 zł

  2016 r. - 1278,59 zł

  2017 r. - 1704,69 zł

  2018 r. - 767,17 zł

  Ogłoszeń tych wymagały przepisy między innymi wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i o gospodarce nieruchomościami.

  Maria Kubica

  Sekretarz Gminy Zduny