'

Instytucja: ZGIERZ

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read-Receipt: Wniosek o informacje publiczną przez ZGIERZ

  Wiadomość wysłana w dniu 17 lipca 2018 10:38:55 GMT-00:00 do e-urzad@umz.zgierz.pl o temacie „Wniosek o informacje publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZGIERZ

  Dzień dobry,

  odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej podaję następujące dane:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

  Tak, są to:

  - miesięcznik „Zgierz - moja przestrzeń”;

  - profil FB/Miasto Zgierz;

  - strona internetowa [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Wydawcą miesięcznika jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu z siedzibą przy ul. Mielczarskiego 1.

  Profil FB/Miasto Zgierz i strona internetowa prowadzone są odpowiednio przez Wydz. Kultury, Promocji i Sportu i przez Wydział Organizacyjny/Dział Informatyczny Urzędu Miasta Zgierza

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  Miesięcznik „Zgierz - moja przestrzeń”: [ http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza | http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza ]

  FB/Miasto Zgierz: [ https://www.facebook.com/MiastoZgierz/ | https://www.facebook.com/MiastoZgierz/ ]

  Strona internetowa: [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Tak, miesięcznik jest zarejestrowany.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  Wszystkie kolejne numery są zamieszczone i dostępne w wersji pdf pod adresem:

  [ http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza | http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza ]

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Informacja o wydatkach poniesionych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i promocję w mediach:
  rok 2015 - 54 002,17 zł
  rok 2016 - 17 660,68 zł
  rok 2017 - 30 000,00 zł
  rok 2018 - 20 643,00 zł
  RAZEM
  122 305,85 zł

  Pozdrawiam

  Aleksandra Wiaderkiewicz
  Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  Administrator BIP

  Urząd Miasta Zgierza
  Zgierz 95-100, pl. Jana Pawła II 16
  tel. 42 7143 156
  tel. 503 008 046

  [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.umz.zgierz.pl ] [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

  Od: "E-URZAD" <e-urzad@umz.zgierz.pl>
  Do: "Aleksandra Wiaderkiewicz" <awiaderkiewicz@umz.zgierz.pl>, "Biuro Obsługi Urząd Miasta Zgierza" <bok@umz.zgierz.pl>
  Wysłane: wtorek, 17 lipca, 2018 14:12:47
  Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną

  Od: sprawa-7956@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
  Wysłane: wtorek, 17 lipca, 2018 12:38:55
  Temat: Wniosek o informacje publiczną

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7956@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego