Instytucja: ZGIERZ

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZGIERZ

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@gmina.zgierz.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 17.07.2018 12:38

  odczytano w dniu 17.07.2018 14:26.

 • odpowiedź na wniosek o informację publiczną SP.1431.1.2018 przez ZGIERZ

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informujemy, że:

  - w Gminie Zgierz prowadzone są media w postaci gazety samorządowej –
  miesięcznika bezpłatnego „Na Ziemi Zgierskiej”.

  - Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” dostępny jest w internecie – link do
  strony: https://gminazgierz.pl/category/na-ziemi-zgierskiej/

  - Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” jest zarejestrowany w Sądzie
  Okręgowym w Łodzi.

  - Wszystkie numery miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej” są dostępne pod
  adresem:

  https://gminazgierz.pl/category/na-ziemi-zgierskiej/

  - Gmina Zgierz nie dokonała wydatków na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję czasopisma w
  roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Sygnatura

  Aleksandra Boruta
  Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
  tel. 42 716 25 15 wew. 113

  Urząd Gminy Zgierz
  ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
  tel. 42 716 25 15
  faks 42 716 45 54

  tekst alternatywny <https://www.facebook.com/gminazgierz/>

  Załączniki