Instytucja: 

CIĘŻKOWICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez CIĘŻKOWICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • informacja publiczna przez CIĘŻKOWICE

  Nasz znak: OA.1431.37.2018

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję:

  - jednostka organizacyjna Gminy Ciężkowice - Centrum Kultury i Promocji
  Gminy Ciężkowice wydaje gazetę "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA";

  - gazeta nie jest dostępna w internecie;

  - gazeta "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA" jest zarejestrowana od 2000 r. w Sądzie
  Okręgowym w Tarnowie I Wydz. Cywilny oraz posiada znak nadany przez
  Bibliotekę Narodową ISSN 1640-6710;

  - pięć ostatnich numerów gazety prześlemy odrębnym mailem, po otrzymaniu
  formatu pdf. od firmy drukującej;

  - wydatki gminy na cele, o których mowa we wniosku (tiret 7), wynoszą w
  kolejnych latach (w zł.): 2015 - 85.595,18; 2016 - 101.981,22; 2017 -
  123.727,60; 2018 - 39.462,90;

  --
  Beata Weron-Białas
  Sekretarz Gminy Ciężkowice
  tel. 14 62 85 826

  Urząd Gminy Ciężkowice
  33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
  REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

  Załączniki

 • informacja publiczna - uzupełnienie przez CIĘŻKOWICE

  Nasz znak: OA.1431.37.2018

  W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
  przesyłam  5 ostatnich numerów gazety "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA", wydawanej
  prze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

  --
  Beata Weron-Białas
  Sekretarz Gminy Ciężkowice
  tel. 14 62 85 826

  Urząd Gminy Ciężkowice
  33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
  REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

  Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

  Załączniki