'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na informacje publiczną przez IWANOWICE

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o informację publiczną z dnia
  17 lipca 2018 r.

  Z poważaniem,

  Anna Tarko

  Sekretarz Gminy

  ______________________________________________

  Urząd Gminy Iwanowice

  Iwanowice Włościańskie 99

  tel. 12 388 40 03 wew. 30

  fax. 12 388 40 30 wew. 23

  www.iwanowice.pl

  Klauzula Poufności

  Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
  zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
  poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
  trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
  zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
  czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
  Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
  surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
  błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
  zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

  Załączniki