Instytucja: Kraków

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Kraków

  Twoja wiadomość

  Do: umk
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 17 lipca 2018 12:40:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 17 lipca 2018 14:25:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Potwierdzenie rejestracji wniosku przez Kraków

  Niniejszym informuję, iż przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków Urzędu Miasta Krakowa pod nr 1703/2018.

  Urząd Miasta Krakowa
  Wydział Organizacji i Nadzoru
  Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03)
  pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
  tel. +48 12 616 1850; +48 12 616 1442
  wniosek@um.krakow.pl<mailto:wniosek@um.krakow.pl>

 • RE: Wniosek o informację publiczną przez Kraków

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. Biuro Prasowe przesyła w załączeniu stosowną informację.

  Z poważaniem

  Ewa Wiznerowicz
  Podinspektor

  BIURO PRASOWE
  Stanowisko ds. Organizacyjno - Budżetowych

  +48 12 616 13 60
  Ewa.Wiznerowicz@um.krakow.pl<mailto:Ewa.Wiznerowicz@um.krakow.pl>

  [cid:image001.png@01D30F67.153E5110]

  Urząd Miasta Krakowa
  31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
  tel. +48 12 616 13 60, fax +48 12 616 17 11
  www.krakow.pl<http://www.krakow.pl/>

  Załączniki