'

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez LANCKORONA

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  02-605 Warszawa

  Nasz znak: Or 1431.16.2018 Lanckorona, dnia 20 lipca 2018r.

  Odpowiadając na wniosek jn. Urząd Gminy Lanckorona informuje:
  - żadna z jednostek organizacyjnych gminy w tym instytucji kultury nie prowadzi mediów.
  - wydatki Urzędu Gminy na ogłoszenia i inne artykuły wyniosły:
  - w 2015r. - 3.444,00zł
  - w 2016r. - 5.658,00zł
  - w 2017r. - 8.658,02zł
  - w 2018r. - 5.658,00zł

  Z up. Wójta
  Teresa Florek
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Lanckorona