Instytucja: 

LASKOWA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp. przez LASKOWA

  Witam

  Przesyłam odp. na wniosek.

  Pozdrawiam

  Monika Bugajska

  --

  Urząd Gminy Laskowa
  Laskowa 643
  34-602 Laskowa
  e-mail: {{ email }}
  tel: 183300210

  ------------------------------------------------------------------------

  Klauzula Bezpieczeństwa "Urzędu Gminy Laskowa", z siedzibą w Laskowa
  643, 34-602 Laskowa.
  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
  podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
  charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
  e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
  rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
  jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
  lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
  zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
  ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

  Urząd Gminy Laskowa, with Headquarters in Laskowa 643, 34-602 Laskowa -
  Security Clause
  The information transmitted is intended only for the person or entity to
  which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
  material. Please be warned that any review, retransmission,
  dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
  this information by person or entity other than the intended recipient
  is not permitted. If you received this in error, please contact the
  sender immediately, send the message back and delete it from your system
  including all the attachments.

  Załączniki

  • Color0470.pdf