Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez NIEPOŁOMICE

  Twoja wiadomość

  Do: magistrat@niepolomice.com
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:40

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:46.

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8062@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Wniosek o informacje publiczną przez NIEPOŁOMICE

  Niepołomice, dnia 8 marca 2019r.

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na Państwa mail z 23 lutego br.:
  • Czy w urzędzie gminy (…) prowadzone są media:
  o Tak
  • Jakiego typu (Gazeta, radio, telewizja)
  o Gmina Niepołomice jest wydawcą Gazety Niepołomickiej, przygotowaniem zajmuje się Referat Promocji i Kultury, więcej informacji: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/
  • Jeżeli gmina prowadzi (…) czasopismo (…) czy jest on zarejestrowany w sądzie
  o Tak
  • Prosimy o przesłanie 5 ostatnich numerów:
  o Z uwagi na wielkość plików, polecamy pobranie ich bezpośrednio ze strony: http://wiadomosci.niepolomice.eu/Info/gazeta-niepolomicka/
  Tam dostępnych jest dużo więcej numerów niż ostatnich 5.
  o Odpowiedz na to pytanie jest ogólnodostępna, wystarczy wejść na stronę internetową i sprawdzić.
  • Wydatki publiczne na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane:
  o 2018 - 16 236 zł, 2017 – 23 124 zł, 2016 – 26 223 zł, 2015 – 29 634 zł


  Z poważaniem
  Teresa Kuźma
  Sekretarz Gminy

  Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach
  Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
  T: +48 12 250 94 31
  M: +48 660 539 415
  W: www.niepolomice.eu

   Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się, czy jest to konieczne. Puszcza będzie Ci wdzięczna.

  .