'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez NOWY WIŚNICZ

  Dzień dobry,

  W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 17 lipca br, w załączniku przesyłam
  prośbę o doprecyzowanie wniosku.

  Proszę o potwierdzenie odbioru pisma i uzupełnienie wniosku.

  Z poważaniem,

  Regina Wielgus

  Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

  M: 664-437-953
  T: 14 68 509 18
  E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

  Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
  Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz
  T:14 68 509 12
  www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

 • wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz przez NOWY WIŚNICZ

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br.
  w załączniku przesyłam skan odpowiedzi oraz kolejno przesyłam Państwu pięć
  ostatnich numerów gazety "Wiadomości Wiśnickie" w formacie PDF. Ze względu
  na duże pliki Wiadomości Wiśnickie prześlę w następnych mailach.

  Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

  Z poważaniem,

  Regina Wielgus

  Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

  M: 664-437-953
  T: 14 68 509 18
  E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

  Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
  Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz
  T:14 68 509 12
  www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

 • wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz cd. przez NOWY WIŚNICZ

  Kolejne nr Wiadomości Wiśnickich

  Z poważaniem,

  Regina Wielgus

  Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

  M: 664-437-953
  T: 14 68 509 18
  E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

  Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
  Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz
  T:14 68 509 12
  www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

 • wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz cd przez NOWY WIŚNICZ

  Kolejne nr Wiadomości Wiśnickich

  Z poważaniem,

  Regina Wielgus

  Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

  M: 664-437-953
  T: 14 68 509 18
  E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

  Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
  Rynek 38
  32-720 Nowy Wiśnicz
  T:14 68 509 12
  www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>