Instytucja: 

RABA WYŻNA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez RABA WYŻNA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.
  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • Korespondencja dostarczona! przez RABA WYŻNA

  Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
  Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 10BGYTJEY8G
  Numer kancelaryjny: RKP-04675/18
  Data rejestracji: 2018.07.17
  Osoba rejestrująca: Bogusława Trybuła
  Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informacje publiczną
  Liczba załączników: 0

  Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

 • [E-mail] Wniosek o informacje publiczną [Sprawa#SG.1431.24.2018] przez RABA WYŻNA

  Dokumenty: SG.KW-00035/18
  Znak sprawy: SG.1431.24.2018
  Rej. koresp. wych.: RKW-042/26-07-2018
  Wysłane przez: Robert Migiel

  Szanowni Państwo
  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  e-mail: {{ email }}

  Znak: SG.1431.24.2018
  Raba Wyżna, 26.07.2018r.

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 17.07.2018 uprzejmie informujemy, co następuję:

  W Gminie Raba Wyżna wydawane jest czasopismo o nazwie - Wieści Rabiańskie, zarejestrowane w sądzie. Obecnie wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.
  Wersja elektroniczna wydań czasopisma publikowana jest w serwisie: https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba .

  Linki od ostatnich pięciu wydań:
  Wieści Rabiańskie 3 (161)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/515-wiesci-rabianskie-3-161
  Wieści Rabiańskie 4 (162)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/516-wiesci-rabianskie-4-162
  Wieści Rabiańskie 5 (163)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/517-wiesci-rabianskie-5-163
  Wieści Rabiańskie 1 (164)/2018 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/518-wiesci-rabianskie-4-164
  Wieści Rabiańskie 2 (165)/2018 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/519-wiesci-rabianskie-2-165

  Urząd Gminy na publikowane materiały promocyjne wydał:
  w roku 2015 - 16 500 zł,
  w roku 2016 - 22 244,30 zł,
  w roku 2017 - 8 951 zł,
  i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - 4 050 zł

  Z poważaniem

  z up. Wójta
  Robert Migiel
  Sekretarz Gminy
  --
  Wysłano z systemu FINN 8 SQL