'

Instytucja: SKAŁA

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKAŁA

  Twoja wiadomość

  Do: skala@skala.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:40

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:35.

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SKAŁA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Thu, 14 Mar 2019 09:16:13 +0100
  Nadawca: Dom Kultury <domkultury@kulturaskala.pl>
  Odpowiedź-Do: domkultury@kulturaskala.pl
  Adresat: sprawa-8097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry. Przepraszam za opóźnienie odpowiedzi.

  Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale - samorządowa instytucja
  kultury Miasta i Gminy Skała, informuje, że do końca 2018 roku wydawał
  miesięcznik Kronika Miasta i Gminy Skała.

  Obecnie prawdopodobnie pismo stanie się bezpłatnym kwartalnikiem.
  Czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

  Gmina celowo nigdy nie zamieszczała odpłatnych ogłoszeń, nie było też
  artykułów sponsorowanych.

  Miesięcznik miał charakter społeczno -kulturalny, ale zawsze były
  zamieszczane w nim informacje z życia i prac gminy czy Rady Miejskiej.
  Niejednokrotnie publikowane były w nim też uchwały Rady Miejskiej,

  czy informacje o ważnych dla mieszkańców działaniach.

  Niestety nie posiadamy wszystkich numerów w postaci pdf.

  Jeśli Państwo chcecie możemy dosłać wydrukowane egzemplarze gazety.

  Miłego dnia,
  *Grzegorz Kowalik*
  *Dyrektor*
  *Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Skale*
  <http://www.skala.pl> domkultury@kulturaskala.pl
  <mailto:domkultury@kulturaskala.pl>
  http://www.kulturaskala.pl/
    tel. 12/ 389 17 77, 12/ 389 10 91
  **

  Załączniki

 • Re: Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na razie dziękujemy za te numery, Z poważaniem, Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego