Instytucja: 

SKRZYSZÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informacjepubliczną przez SKRZYSZÓW

  Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca br. o udostepnienie informacji
  publicznej w zakresie prowadzonych mediów informuję, że Gminne Centrum
  Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie (jednostka organizacyjna gminy) wydaje
  jedynie kwartalnik "ECHO GMINY" dostęp: http://skrzyszow.pl/echo-gminy/.

  Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły, promocję :

  2015 r. - 36 803 zł

  2016 r. - 32 200 zł

  2017 r. - 37 752 zł

  do dnia 17.07 2018 r. - 2 460 zł
  ---

  Z poważaniem;
  Cecylia Andrusiewicz
  Sekretarz Gminy Skrzyszów
  Urząd Gminy Skrzyszów
  33-156 Skrzyszów
  tel. 14 688 70 29

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
  reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na
  stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
  [1]

  Links:
  ------
  [1]
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki

 • Fwd: Re: Wniosek o informacjepubliczną przez SKRZYSZÓW

  W uzupełnieniu do odpowiedzi przesłanej w dniu 19 lipca br. na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej informuję, że w 2018 r. Gminne
  Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie ponosiło też wydatki na
  ogłoszenia, art. sponsorow., promocję w wys. 24 437 zł

  ---

  Z poważaniem;
  Cecylia Andrusiewicz
  Sekretarz Gminy Skrzyszów
  Urząd Gminy Skrzyszów
  33-156 Skrzyszów
  tel. 14 688 70 29

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
  reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na
  stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
  [1]

  -------- Wiadomość oryginalna --------

  TEMAT:
  Re: Wniosek o informacje publiczną

  DATA:
  2018-07-19 09:44

  OD:
  "C.Andrusiewicz" <{{ email }}>

  DO:
  {{ email }}

  Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca br. o udostepnienie informacji
  publicznej w zakresie prowadzonych mediów informuję, że Gminne Centrum
  Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie (jednostka organizacyjna gminy) wydaje
  jedynie kwartalnik "ECHO GMINY" dostęp: http://skrzyszow.pl/echo-gminy/.

  Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły, promocję :

  2015 r. - 36 803 zł

  2016 r. - 32 200 zł

  2017 r. - 37 752 zł

  do dnia 17.07 2018 r. - 2 460 zł
  ---

  Z poważaniem;
  Cecylia Andrusiewicz
  Sekretarz Gminy Skrzyszów
  Urząd Gminy Skrzyszów
  33-156 Skrzyszów
  tel. 14 688 70 29

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
  reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na
  stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
  [1]

  Links:
  ------
  [1]
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki

 • Odpowiedź inf. publ. przez SKRZYSZÓW

  W uzupełnieniu do odpowiedzi przekazanej w dniu 19 lipca br na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej informuję, że wydatki na ogłoszenia,
  promocję, art. ponosiło też w 2018 r. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek
  w Skrzyszowie w kw. 24 437. zł

  Z poważaniem;
  Cecylia Andrusiewicz
  Sekretarz Gminy Skrzyszów
  Urząd Gminy Skrzyszów
  33-156 Skrzyszów
  tel. 14 688 70 29

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
  administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
  reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na
  stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
  [1]

  Links:
  ------
  [1]
  https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html