Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STRYSZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@stryszow.pl
  Temat: Wniosek o informacje publiczną
  Wysłano: 2018-07-17 12:40

  odczytano w dniu 2018-07-17 13:39.

 • Udzielenie odpowiedzi na informację publiczną przez STRYSZÓW

  Stryszów, dnia 31 lipca 2018 r.
  W gminie Stryszów żadna jednostka organizacyjna ani samorządowa osoba prawna nie prowadzi mediów.
  Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i promocję wyniosły:
  2015 - 39.936,74 zł.
  2016 - 42.871,86 zł.
  2017 - 53.928,90 zł.
  2018 - 30.953,60 zł.
  Pozdrawiam / Best Regards

  Krystyna Pulka
  Sekretarz Gminy

  sekretarz@stryszow.pl

  --------------------------------------------------------------------------

  Urzad Gminy Stryszów
  34-146 Stryszów 149
  tel. 33 8797412; fax 338797423
  NIP : 5511690907
  email: gmina@stryszow.pl

  Załączniki