Instytucja: 

SZERZYNY

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek przez SZERZYNY

  Dzień dobry!

  W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018r. oraz link do
  archiwalnych wydań /Kuriera Gminy Szerzyny: /
  https://issuu.com/kuriertarnowski/
  /

  Grzegorz Ciombor
  //

  //

  --
  Urząd Gminy Szerzyny
  tel. 146517300
  fax 146517901
  www.szerzyny.pl

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
  osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8115@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na informacje publiczną przez None

  /Szanowni Państwo,/

  w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną *z dnia 23.02.2019 roku,
  *przesłany od nadawcy w dniu 23.02.2019 r. z adresu:
  sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl
  <mailto:sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl>, przedstawiam
  informację w załączeniu.

  /Z wyrazami szacunku,/

  --
  Anita Lesiak
  Referat Funduszy Europejskich i Rozwoju
  Urząd Gminy Szerzyny 521
  38-246 Szerzyny
  tel.: (14) 651-73-00
  (14) 651-72-99

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZERZYNY

  /Szanowni Państwo,/

  w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną *z dnia 23.02.2019 roku,
  *przesłany od nadawcy w dniu 23.02.2019 r. z adresu:
  sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl
  <mailto:sprawa-8115@fedrowanie.siecobwatelska.pl>, przedstawiam
  informację w załączeniu.

  /Z wyrazami szacunku,/

  --
  Anita Lesiak
  Referat Funduszy Europejskich i Rozwoju
  Urząd Gminy Szerzyny 521
  38-246 Szerzyny
  tel.: (14) 651-73-00
  (14) 651-72-99

  W dniu 23.02.2019 o 23:10, sprawa-8115@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Urząd Gminy Szerzyny
  tel. 146517300
  fax 146517901
  www.szerzyny.pl

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
  uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
  osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
  https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html

  Załączniki