Instytucja: 

TARNÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TARNÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 17.07.2018 12:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o17.07.2018 14:15

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Odpowiedź - wniosek o informację publiczną przez TARNÓW

  Szanowni Państwo,

  W nawiązaniu do wniosku o informację publiczną z dnia 17 lipca
  informujemy jak poniżej, zachowując chronologię pytań:

  - Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – gminna jednostka kultury –
  wydawany jest kwartalnik „Nowiny Tarnowskiej Gminy”

  - kwartalnik „Nowiny Tarnowskiej Gminy” – wydawca Centrum Kultury i
  Bibliotek Gminy Tarnów

  - link do elektronicznej wersji:
  http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=219

  - czasopismo jest zarejestrowane w sądzie

  - ostatnie 5 numerów dostępne w wersji online:

  http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=219

  - w zakresie informacji o „wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i do dnia dzisiejszego” - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 w
  zw. Z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
  września 2001 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) wzywam do wykazania
  istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu
  wnioskowanych informacji

  Z poważaniem,

  Ewa Kubisztal

  Stanowisko ds. promocji Gminy Tarnów