'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 kolejnych numerów - wydanych przed 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7065@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • FW: informacja przez RADWANICE

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
  informuję, że:

  * Urząd Gminy Radwanice, jest wydawcą czasopisma kwartalnego pn.
  "Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Radwanice" (czasopismo zarejestrowane
  jest w sądzie), prowadzi stronę internetową www.radwanice.pl
  <http://www.radwanice.pl> oraz portal na FB pod nazwą Urząd Gminy
  Radwanice.
  * Wszystkie wydane egzemplarze czasopisma "Biuletyn Informacyjny
  Urzędu Gminy Radwanice dostępne są na stronie:
  https://www.radwanice.pl/index.php/biuletyn
  * Gmina Radwanice na wydatki związane z publikacją ogłoszeń, art.
  sponsorowanych, materiałów promocyjnych, wydawnictwa czasopisma itp.
  poniosła koszty w wysokości: rok 2015 - 23900,00 zł; rok 2016 - 24500,00 zł;
  rok 2017 - 25800,00 zł; rok 2018 - 27950,00 zł.

  --

  pozdrawiam

  Karolina Ferenc

  Inspektor ds. promocji

  <mailto:karolina.ferenc@radwanice.pl> karolina.ferenc@radwanice.pl

  <http://www.radwanice.pl/> www.radwanice.pl

  tel. +48 76 759 20 19

  Pomyśl o środowisku - nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

  Załączniki