Instytucja: 

TUCHÓW

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TUCHÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-07-17 12:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-07-18 08:05

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez TUCHÓW

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  Dom Kultury w Tuchowie wydaje miesięcznik „Kurier Tuchowski”.

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

  Typ: Gazeta
  Jednostka: Dom Kultury w Tuchowie.

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

  http://www.tuchow.pl/biblioteka-cyfrowa/czasopisma/ (zakładka Kurier Tuchowski)

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

  Gmina nie prowadzi czasopisma. Jednostka podległa: Dom Kultury w Tuchowie prowadzi, czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

  http://www.tuchow.pl/biblioteka-cyfrowa/czasopisma/ (zakładka Kurier Tuchowski)

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Gmina we wskazanym okresie nie zlecała ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i innych materiałów dedykowanych związanych z promocją. Jedynym wydatkiem była wkładka kolorowa do czasopisma Tuchowskie wieści wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Tuchowa.
  Wkładka kolorowa dotyczyła relacjonowania wydarzeń mających miejsce na terenie gminy. Wydatki na ten cel wynosiły w odpowiednich latach:

  2018 – 1922,40 zł
  2017 – 2971,08 zł
  2016 – 2909,52 zł
  2015 – 3507,84 zł

  --
  Wiktor Chrzanowski
  starszy specjalista ds. planowania,
  rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji

  Urząd Miejski w Tuchowie
  ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
  tel. 14 6525 176 w. 65
  www.tuchow.pl www.fb.com/tuchow.pl