Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • FW: Wniosek o informacje publiczną przez WADOWICE

  Szanowni Państwo,

  W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

  Poniżej aktywne linki do biuletynu informacyjnego Urzędu miejskiego dostępnego w formie pliku PDF

  https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/nowy-biuletyn-mieszkancow-wadowic

  https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/swiateczny-biuletyn-mieszkancow-wadowic-do-pobrania

  https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/pobierz-biuletyn-burmistrza-wadowic

  https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/biuletyn-mieszkancow-gminy-wadowice

  Z wyrazami szacunku

  Teresa Chmielarz-Bryndza

  Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego

  tel. 33 873-18-11 wew.116

  mail: tchb@wadowice.pl

  Urząd Miejski w Wadowicach

  Plac Jana Pawła II 23

  34-100 Wadowice

  tel. 33 873-18-11

  fax. 33 873-18-15

  e-mail: um@wadowice.pl

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8127@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDQwMDcuNTYzNjguNDc2QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFR1ZSwgMTcgSnVsIDIwMTggMTA6NDA6MDcgLTAwMDB8dW13YWRvd2ljZUB3YWRvd2ljZS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

  Załączniki