Instytucja: 

WIETRZYCHOWICE

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIETRZYCHOWICE

  Dzień dobry,

  W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
  publicznej przesyłam odpowiedź.

  Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

  Z poważaniem

  Z up. Wójta podpisał Krzysztof Fitrzyk - Sekretarz

  Urząd Gminy Wierzchosławice
  Tel. 14 631-90-12
  www.wierzchoslawice.pl

  Załączniki

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIETRZYCHOWICE

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2*

  *02-605 Warszawa*

  Nasz znak: OA.1431.2.2019 Wietrzychowice, 8.03.2019 r.

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 23.02.2019 r. Urząd Gminy Wietrzychowice przesyła odpowiedź

  /- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
  jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
  osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?/

  W Gminnym Ośrodku Kultury kwartalnie wydawana była gazeta: „Ziemia
  Wietrzychowska”.

  /- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
  gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
  organizacyjnej lub osoby prawnej gminy/

  nie dotyczy.

  /- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;/

  nie dotyczy

  /- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
  czy jest on zarejestrowany w sądzie/

  „Ziemia Wietrzychowska” jest zarejestrowana w sądzie. Ostatni numer
  czasopisma został wydany w 2017 roku.

  /- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
  ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf./

  W chwili obecnej gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma .

  /- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
  sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
  2016, 2017 i 2018./

  W załączniku przesyłamy skan pisma.

      Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
  --

  Z wyrazami szacunku
       Jolanta Kabat-Kozińska
  /Urząd Gminy Wietrzychowice/
  33-270 Wietrzychowice 19

       tel.: 14 6418 045

  W dniu 23.02.2019 o 23:31, {{ email }} pisze:

  Załączniki

 • Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIETRZYCHOWICE

  Szanowni Państwo,

  w załączeniuuzupełnienie odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej z dnia 23.02.2019 r. przesłany 7.03.2019 roku.

  Będę wdzięczna za potwierdzenie otrzymania.

  --
  Z wyrazami szacunku
       Jolanta Kabat-Kozińska
  Sekretariat Urzędu Gminy

     w Wietrzychowicach

  33-270 Wietrzychowice 19

       tel.: 14 6418 045

  W dniu 08.03.2019 o 14:00, Gmina Wietrzychowice pisze:

  Załączniki