Instytucja: 

BYSTRZYCA KŁODZKA

 Monitoring: 

Monitoring mediów samorządowych

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • wniosek o informację publiczną przez BYSTRZYCA KŁODZKA

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2018r. o udostępnienie
  informacji publicznej, poniżej przedkładam żądane informacje:
  1) Gmina Bystrzyca Kłodzka jest wydawcą czasopisma samorządowego
  "Wiadomości Bystrzyckie" oraz strony internetowej www.bystrzycaklodzka.pl
  2) Dwumiesięcznik "Wiadomości Bystrzyckie" jest zarejestrowany w Sądzie
  Okręgowym w Świdnicy
  3) wszystkie numery czasopisma są do pobrania w formacie pdf ze strony
  www.bystrzycaklodzka.pl z zakładki: Wiadomości Bystrzyckie
  4) Czasopismo  i zawartość strony www redagują pracownicy Urzędu Miasta
  i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Druk jest zlecany firmie zewnętrznej.
  5) Łączne wydatki  Gminy na promocję wyniosły: w roku 2015 - 232.430 zł,
  w roku 2016 - 260.559 zł, w roku 2017 - 235.210 zł.

  Z poważaniem
  Mirosława Boduch
  Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
  Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka