Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - wydanych do 15 października 2018 roku, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7069@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • media w gminie przez SIEKIERCZYN

  Siekierczyn, dnia 28 stycznia 2019 r.

  ZWG.055.2.2019

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 05.01.2019 r.
  działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669)
  informuję, że w Gminie Siekierczyn od 1990 r. jest wydawane czasopismo -
  dwumiesięcznik pod nazwą *GAZETKA SIEKIERCZYŃSKA  - Biuletyn
  Informacyjny Samorządu Lokalnego*. Zostało ono  zarejestrowane w Sądzie
  Wojewódzkim w Jeleniej Górze w dniu 21 października 1992 r.

  Pismo to ma swoją siedzibę w Domu Kultury w Siekierczynie, 59-818
  Siekierczyn 1, funkcjonującym w ramach instytucji kultury, tj. Gminnego
  Ośrodku Kultury i Sportu w Siekierczynie, który wydaje je w ramach
  dotacji podmiotowej z budżetu gminy. Z elektroniczną wersją Gazetki
  można zapoznać się na stronie /*www.gazetka.siekierczyn.pl */lub/* 
  www.gokis.siekierczyn.pl */w zakładce*  Gazetka Siekierczyńska*, z
  których to stron można również pobrać w formacie pdf wszystkie wydane od
  1990 do 2018 roku numery.

  Gazetka Siekierczyńska jest swoistego rodzaju informatorem - kalendarium
  wydarzeń w gminie obejmującym sprawy pracy Rady Gminy Siekierczyn,
  placówek oświatowych, kultury, bibliotek, sportu, ogłoszeń czy
  komunikatów gminnych oraz historii gminy. Nie zawiera ona artykułów
  sponsorowanych, dedykowanych czy promocyjnych. W poszczególnych latach
  koszt jej wydania wyniósł: 2015r.  - 12 038,91 zł; 2016 r. - 11 237,42
  zł; 2017 r. - 15 395,50 zł i 2018 r. - 15 278,74 zł.

  Przepraszam równocześnie za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na ww.
  wniosek.

  Z poważaniem

  --
  Edward Cwynar
  Zastępca Wójta Gminy
  -----------------------
  Urząd Gminy Siekierczyn
  59-818 Siekierczyn 271
  tel. 75 7221788, fax: 75 7221750
  e-mail: zastepcawojta@siekierczyn.pl