'

Instytucja: BULKOWO

Monitoring: Monitoring mediów samorządowych

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO

  Bulkowo, dnia 23.07.2018 r.

  USC.KU.1431.31.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  Odpowiedź: tak

  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  Odpowiedź: tak, czasopismo. Urząd Gminy Bulkowo

  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  Odpowiedź: www.bulkowo.pl zakładka Kurier Gminy Bulkowo

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  Odpowiedź: tak,

  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  Odpowiedź: w załączeniu

  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
  Odpowiedź:
  2015 r – 82 000,39 zł
  2016 r – 74 675,67 zł
  2017 r – 90 325,72 zł
  2018 r – 52 164,96 zł

  Z poważaniem

  Z up. Wójta Gminy
  Robert Wiśniewski
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie