'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
  - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
  - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
  - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
  - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOBÓTKA

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
  Data: Mon, 6 Aug 2018 08:10:06 +0200
  Nadawca: Monika Marciszyn UMiG Sobótka <mmarciszyn@sobotka.pl>
  Adresat: Anna Lachtera UMiG Sobótka <bip@sobotka.pl>

  Gmina Sobótka prowadzi media w formie gazety - kwartalnik samorządowy
  pn. "Informator Samorządowy".
  kwartalnik dostępny jest w internecie pod adresem
  https://www.sobotka.pl/aktualnosci/informator-samorzadowy/
  Czasopismo zarejestrowane jest w sądzie. Ostatnie 5 numerów znajduje się
  w załączniku.
  w 2015 r. wydano:   5728 zł
  w 2016 r. wydano:  25215,40 zł
  w 2017 r. wydano:  26058 zł
  w 2018 r. wydano:  17761 zł

  Z poważaniem
  Monika Marciszyn
  Gmina Sobótka
  ul. Rynek 1
  55-050 Sobótka
  --
  pozdrawiam
  Monika Marciszyn

  Urząd Miasta i Gminy Sobótka
  Rynek 1, 55-050 Sobótka
  tel.: 71 335 12 57
  fax.: 71 316 21 23
  mmarciszyn@sobotka.pl
  www.sobotka.pl
  www.bip.sobotka.pl

  Załączniki